Dramatikskrivarkurs för queerpersoner

Att skriva i en grupp är alltid känsligt. Men för skrivande personer utanför normen läggs det på ett extra lager. Vågar jag ha fler än ett homo i samma pjäs? Hur kommer en cisregissör att tolka mitt verk? Är min berättelse allmängiltig?

Minoritetsstress och självkritik censurerar skrivandet. I den här kursen gör vi det queera till norm för att låta just DIN dramatik växa och blomstra.

Målgrupp
För dig som identifierar dig som HBTQIA. Inga krav på särskilda förkunskaper. Kursen kan användas för att utveckla sitt skrivande i stort eller riktas mot arbetet med ett redan påbörjat manus

Innehåll

  • Dramatisk spelbarhet, drivkraft och konflikt
  • Karaktärsarbete
  • Replik och dialog
  • Dramaturgi, struktur, pjäsens helhet
  • Skrivprocess och feedback

Upplägg
Kursen hålls digitalt via zoom. Vi träffas fem tillfällen under hösten för seminarier, samtal, handledda övningar och läsning av pjäser med HBTQIA-teman. Mellan träffarna får du skrivövningar att arbeta självständigt med.

Elsa Berggren, yrkesverksam dramatiker och dramaturg med pjäser uppsatta runt om i landet. Utbildad på Stockholms dramatiska högskola (SKH) och Biskops Arnö. Kurs- och workshopledare i dramatiskt skrivande för bland andra ung scen/öst och Riksteatern. 

GRUPP 1: måndagar kl 18:00 – 20:30. Start måndag 13 september.

GRUPP 2: torsdagar kl 10:00 – 12:30. Start torsdag 16 september.

5 tillfällen: v. 37, v. 40, v. 43, v. 46, v. 49.

Pris: 1850 kr.

OBS Kursen fullbokad! För mer info maila skrivkurs@elsaberggren.com

Hör gärna av dig med frågor!